Sandefjord kommune Andebu hjemmesykepleie

Sykepleier Andebu hjemmesykepleie

Sykepleier 100% fast

Som undervisningshjemmetjeneste (UHT) er vi en avdeling i utvikling med fokus på aktiv omsorg og helsefremmende arbeid, samhandling og nettverksbygging, kvalitetsutvikling og IKT. Oppgavene vil være indirekte pasientrettede funksjoner som opplæring, veiledning og oppfølging av dokumentasjon, legemiddelhåndtering og sykepleieprosedyrer. 

Sandefjord kommune har en visjon om at våre pasienter skal leve et godt liv hjemme så lenge som mulig. Meld.St.15 « Leve hele livet» skal bidra til dette.

Målsettingen er at hjemmeboende i alle livets faser skal mestre livet lenger og ha trygghet for at de får god hjelp når de har behov for det. Dette handler om fellesskap, aktivitet, ernæring og helsehjelp.

Hjemmesykepleien har tilholdssted ved Møylandsenteret midt i Andebu Sentrum. Senteret er i tillegg til boliger, et bofellesskap og dagaktivitetstilbudet for personer med demens.

 

Stillingsstørrelse: 100% sykepleier fast. Arbeidstid dag/kveld og hver 3. helg.

Stillingstype: Fast ansettelse.

 Arbeidsoppgaver:

 • Utøve sykepleie ut ifra gjeldende tiltaksplaner og prosedyrer, slik at brukere og pasienter opplever trygghet, respekt og verdighet
 • Bidra aktiv i utvikling/ implementering av seksjonen og avdelingens kvalitets og fagutviklingsarbeid
 • Samarbeide nært med alle ansatte.
 • Dokumentasjon og oppfølging/ veiledning av annet personal

 

Kvalifikasjoner:

 • Autorisert sykepleier
 • Selvstendig, ansvarsbevisst og kunne samarbeide i team
 • Bidra til utvikling av tjenesten og arbeide for et godt arbeidsmiljø
 • Du må være engasjert, positiv og løsningsorientert
 • Må trives med høyt arbeidstempo
 • Gode kommunikasjons og samarbeidsevner
 • Personlig egnethet vektlegges
 • Gode norskkunnskaper, skriftlig og muntlig
 • Førerkort

 

Vi tilbyr:

 • Et kreativt og trivelig miljø med spennende sykepleiefaglige utfordringer
 • Hyggelige arbeidskollegaer
 • Høy grad av helsefaglig personell som har stort fokus på pasienters individuelle behov
 • God opplæring av nyansatte

 

Stillingen er plassert i kommunens lønnsregulativ i henhold til gjeldende tariffavtale og i stillingskode 7174.

Som ansatt er du medlem av KLP og trekkes 2 % i pensjonsinnskudd.

Del på:

Fylke:

 • Vestfold og Telemark

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Skift / turnus / arbeidstidsordning

Søknadsfrist:

24.02.2020

Tiltredelse:

d.d

Arbeidssted:

Andebu

Kontaktpersoner:

Enhetsleder Sonja Berg

tlf: 33 43 96 31

mob: 922 04 822

Adresse: