Sandefjord kommune Kjøkken

Er du opptatt av helse, ernæring og kvalitet? Vi har stillingen for deg som har visjoner for ernæringsarbeid og utvikling av institusjonskjøkken.

Nygård bo- og behandlingssenter - Avdelingsleder kjøkken

Om tjenestested

Seksjon bo- og behandlingssentre i Sandefjord kommune består av flere enheter med pasienter på forskjellige omsorgsnivå innen eldreomsorg. Bo- og behandlingssentrene er lokalisert med ett i Andebu, ett i Stokke, to i Sandefjord samt tre bofellesskap for mennesker med demenssykdom i Sandefjord. Til sammen er det 324 plasser fordelt på korttid/avlasting og langtidsplasser. Sandefjord kommune er vertskommune for Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjeneste i Vestfold, og har stort fokus på fagutvikling og tjenesteutvikling innen eldreomsorgen i kommunen. Alle bo- og behandlingsenterne har eget produksjonskjøkken.

Nygård bo- og behandlingssenter har i dag 126 plasser fordelt på 6 avdelinger. Vi står foran en utvidelse mot 180 plasser fordelt på ni avdelinger, en prosess som starter med økning på 10 plasser allerede denne våren. De ulike avdelingene er tilrettelagt for personer med demens og somatisk sykdom, med noen plasser for rullerende avlastning. Vi har fokus på fagutvikling, miljøarbeid og aktivitet, gjennom å se og tilrettelegge for den enkelte beboers behov. "Hva er viktig for deg" og "Leve hele livet" står sentralt i avdelingene. Gruppe- og fellesaktiviteter tilbys i samarbeid med miljøarbeidere og frivillige. Kjøkkenet har en sentral rolle i arbeidet med matglede og ernæring. Lege er tilknyttet senteret. 

Nygård kjøkken gjenåpnes 1. mars 2023 i nyoppussede og moderne lokaler. Produsksjonslinjen er lagt opp etter metoden kok - kjøl, og utstyret både på kjøkkenet og i avdelingene er tilpasset dette. Vi har fokus på kvalitet og matglede og har spisskompetanse på formkost og dietter. Et nært samarbeid med avdelingene er en suksessfaktor i dette arbeidet. Kjøkkenet har ansvar for all leveranse av matvarer og måltider til hele sykehjemmet og leverer også til lokasjoner utenfor Nygård.

Som avdelingsleder har du det faglige ansvaret og personalansvar for åtte årsverk kjøkkenansatte og deltar samtidig i den daglige produksjon. Du rapporterer til enhetsleder.  Vi vektlegger et systematisk og involverende partssamarbeid og bruker 10-faktor som metodikk i HMS-arbeidet. Som leder for Nygård kjøkken vil du samarbeide med avdelingsledere og medarbeidere i andre avdelinger, samt frivillige og andre samarbeidsparter. Nygård er miljøfyrtårn og tilstreber et så lavt miljøavtrykk som mulig, gjennom fokus på redusert matsvinn og grønne valg i innkjøp og produksjon.

Vi søker deg som vil ta ansvar for et framtidsrettet kjøkken som leverer sunn og god mat til personer med sammensatte og ulike ernæringsmessige behov. Du finner det stimulerende å bygge opp driften av et nytt og moderne kjøkken som leverer til sykehjem, bofellesskap, kantiner og catering, samt har fokus på kvalitet, samhandling og utvikling.

Stillingsinformasjon

Stillingsstørrelse:100
Stillingstype: Fast
Stilling ledig fra: 1. mars 2023

Arbeidsoppgaver

 • Planlegge og gjennomføre drift av kjøkkenet i henhold til kommunens og virksomhtens verdier og mål
 • Personal- og økonomiansvar
 • Følge opp kvalitets- og internkontrollrutienr i egen avdeling
 • Overordnet ansvar for IK-mat i hele leveransekjeden
 • Varebestilling og leverandørkontakt i henhold til kommunens innkjøpsrutiner
 • Videreutvikle menytilbud og dietter i tråd med faglige retningslinjer innen ernæring og miljø
 • Delta i utforming og gjennomføring av virksomhetens arrangementer der det serveres mat
 • Undervise og veilede ansatte, samt ansvar for oppfølging av lærlinger og andre
 • Utarbeid rapporter, statisktikk m.m.

Kvalifikasjoner

 • Du har fagbrev som institusjonskokk
 • Du har kompetanse innen kostøkonomi og ernæring
 • Du har kjennskap til kjøkkendrift ved sykehjem og gjerne ledererfaring
 • Du er serviceinnstilt og gjør "det lille ekstra" for våre beboere
 • Du har IKT-kunnskaper
 • Du har resultater fra endrings- og omstillingsarbeid
 • Du har kjennskap til relevant lovverk og nasjonale anbefalinger
 • Du har kompetanse innen økonomi- og ressursstyring
 • Du har gode norskkunnskaper både muntlig og skriftlig
 • Du har førerkort for bil

Personlig egenskaper

 • Du har gode evner til å jobbe selvstendig
 • Du har gode mellommenneskelige ferdigheter og evner å samarbeide med ulike typer mennesker
 • Du inspireres av at arbeidshverdagen er uforutsigbar og evner å ha mange baller i lufta samtidig
 • Du har gode evner til å planlegge arbeidet, er nøyaktig, strukturert og praktisk
 • Du er opptatt av den enkeltes behov og valgfrihet og har evne til å utvikle tjenesten slik at den tilpasses beboernes behov
 • Du tar inititativ og ser etter de beste løsninger for vårt kjøkken
 • Du er fleksibel og løsningsorientert
 • Du formulerer deg godt på norsk, både muntlig og skriftlig

Vi tilbyr

 • Spennende faglige utfordringer
 • Arbeid i et trivelig miljø
 • Kompetanseutvikling gjennom muligheter for å delta på kurs/webinarer og tilrettelegging ved videreutdanning
 • Et aktivt bedriftsidrettslag
 • Tilgang til bedriftshytter
 • Fleksitidsordning
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger

Lønn

Stillingen er plassert i kommunens lønnsregulativ i henhold til gjeldende tariffavtale og i stillingskode 9453 avdelingsleder.

Som ansatt er du medlem av Sandefjord kommunale pensjonskasse. Sandefjord kommune har en av markedets beste pensjonsordninger og betaler inn over 10 % av den enkeltes bruttolønn. Den ansatte trekkes 2 % i pensjonsinnskudd.

Andre opplysninger

Gjensidig prøvetid er 6 måneder.
Kommunen følger offentlighetsloven § 25 ved eventuell offentliggjøring av søkerliste.
Du skal ikke sende inn vitnemål og attester. Ta med kopier av disse til et eventuelt intervju.

For stillinger der det er krav om politiattest, må godkjent attest fremvises før ansettelse.

Er dette en stilling å flytte til?

Bor du ikke i Sandefjord og tenker at dette er interessant for deg, så legger vi ved et par linker til aktuell informasjon om Sandefjord kommune, i tillegg til at du har link til kommunens egne nettsider tilgjengelig i utlysningen.

Tenk stort, tenk Sandefjord
Sandefjord kommune | Facebook
Foresatteportalen i Sandefjord kommune
Sandefjord kommune på YouTube

Del på:

Referansenr:

23/1500

Fylke:

 • Vestfold og Telemark

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

03.02.2023

Tiltredelse:

Etter avtale

Arbeidssted:

Nygård bo- og behandlingssenter avdeling kjøkken

Kontaktpersoner:

Unni Stensvold

tlf: +47 33415400

mob: +47 93065294

Adresse:

Rådhuset Sandefjordsveien 3 3208 Sandefjord