Sandefjord kommune

Ønsker du å skape gode læreforutsetninger for elevene i Sandefjordskolen?

Avdelingsleder - ungdomsskole

Om Sandefjordskolen

Sandefjord kommune har 62 000 innbyggere og 28 skoler, hvorav 6 er ungdomsskoler, 21 barneskoler og voksenopplæring. Kommunen ønsker barn og unge som er fremtidsrettede, nyskapende, kritiske og undrende slik at de er klare til å møte fremtidens arbeidsmarked. Sandefjord kommune har høye forventninger til ledelse, ansatte og elever. Skolens viktigste mål er å øke elevenes læringsutbytte, og at alle elever opplever mestring og inkludering.

Sandefjordskolen er organisert med lederteam som består av rektor og 2- 3 avdelingsledere. Avdelingslederne er tillagt personal- og resultatansvar. Rektor har det samlede lederansvar for skolens pedagogiske, administrative, økonomiske og personrettede oppgaver. 

Fagfornyelsen og sandefjordskolen har fokus på sterke profesjonsfellesskap på tvers av skoler og internt i skolene.  Velutviklede strukturer for samarbeid, støtte og veiledning på hvordan skolens praksis bidrar til elevenes læring og utvikling, er en viktig del av arbeidet både i forberedelse og implementering av fagfornyelsen i sandefjordskolen.

Kunnskap, barn og unge har som overordnet mål å øke elevenes læring gjennom bruk av teknologi og digitalisering. Digitale verktøy er en selvfølgelig det av det samfunnet vi lever i og den fremtiden elevene skal bli en del av. Sandefjordskolene benytter verktøy som Zokrates, office 365 og Teams. Skolen skal forberede elever til å bli aktive samfunnsborgere og arbeidstakere. Samarbeid, samhandling og læring skjer via digitale flater både i klasserom, ut mot foresatte og mellom ansatte. Det er lagt premisser for en målrettet og systematisk opplæing som skal bidra til kompetente elever og ansatte i et stadig mer digitalt samfunn. Alle elever har enten ipad eller pc. 

Du som søker må ønske å skape gode læringsforutsetninger for den enkelte elev og du er en dyktig klasseleder. Det er behov for en avdelingsleder på Ranvik ungdomsskole. 

 

Om Ranvik ungdomsskole: 

Ranvik ungdomsskole er en stor skole sentralt beliggende i Sandefjord med ca. 70 ansatte og 440 elever fordelt på 16 klasser. Skolen har et forsterket skoletilbud der det tilbys et helhetlig og særskilt tilrettelagt opplæringstilbud for elever med behov for det. Skolens ledelse består av rektor og tre avdelingsledere, og har en elevtjeneste med sosiallærer, rådgiver, miljøarbeider og helsesykepleier. Avdelingslederne har resultat- og personalansvar for hvert sitt trinn. 

 

Stillingsinformasjon

Arbeidssted: Ranvik ungdomsskole

Stilling: Avdelingsleder 

Stillingstype: Fast stilling

Stillingsstørrelse: 100 %

Det kan bli ledig avdelingslederstilling ved andre skoler i kommunen. 

 

ARBEIDSOPPGAVER:

 • Resultatansvar
 • Personalansvar 
 • Ansvar for vikarhåndtering
 • Drifts - og lederoppgaver
 • Oppfølging av lærernes undervisning og læringsarbeid
 • Utviklingsarbeid rettet mot enkeltlærere og team
 • Skole/hjem-samarbeid
 • Undervisning jfr. avdelingsledermodellen i Sandefjordskolen
 • Ansvar for det sosialpedagogiske arbeidet ved skolen og kontakt med aktuelle instanser

 

Kvalifikasjoner og egenskaper:

 • Du har godkjent lærer og/eller lektorutdannelse
 • Du har skolelederutdannelse, minimum 30 stp. Ledererfaring kan kompensere for fullført utdanning. For aktuelle søkere som ikke har fullført skolelederutdanning, settes et krav om at det gjennomføres. 
 • Du har erfaring fra skoleledelse
 • Du har kjennskap til gjeldende lov- og avtaleverk
 • Du er en resultat-og mestringsorientert leder som er god til å gi både retning, mening og individuell oppmerksomhet
 • Du har evne til å engasjere, inspirere og delegere
 • Du har gode relasjons- og samarbeidsevne
 • Du har god kjennskap til digitalisering
 • Du er strukturert og selvstendig
 • Du er fleksibel og omstillingsvillig
 • Du har stor arbeidskapasitet
 • Du har erfaring med å lede pedagogisk utviklingsarbeid
 • Du har evne til å oppnå resultater gjennom andre
 • Du har erfaring med sosialpedagogisk arbeid

 

Vi tilbyr:

 • En spennende lederstilling i en utviklingsorientert kommune med høye krav til rollen som avdelingsleder
 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling
 • Mentoropplæring for nytilsatte ledere
 • Et utfordrende og spennende miljø med engasjerte kollegaer
 • Ambisiøse mål på elevenes vegne
 • Systematisk kompetanseheving i personalet med satsing på lærende nettverk og videreutdanning av ledere og lærere
 • Reelt lederansvar for dyktige medarbeidere.
 • Fleksitidsordning
 • Bedriftsidrettslag
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Bedriftshelsetjeneste

 

Det bes om at du i søknaden oppgir hvilke fag du har undervisningskompetanse i og antall studiepoeng.

Lønn

Stillingen er plassert i kommunens lønnsregulativ i henhold til gjeldende tariffavtale. 

Pensjonsinnskudd for medlemskap i Statens pensjonskasse trekkes med 2 %.

Andre opplysninger

Gjensidig prøvetid er 6 måneder. Kommunen følger offentlighetsloven § 25 ved eventuell offentliggjøring av søkerliste. Du skal ikke sende inn vitnemål og attester. Ta med kopier av disse til et eventuelt intervju.

For stillinger der det er krav om politiattest, må godkjent attest fremvises før ansettelse.

Del på:

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

07.12.2020

Tiltredelse:

01.02.2021

Arbeidssted:

Ranvik ungdomsskole

Kontaktpersoner:

Anne Pernille Seeberg

tlf: +47 33417600

mob: +47 92466231

Elisabeth Krogh

tlf: +47 33416679

mob: +47 97107806

Adresse: