Sandefjord kommune Sandefjord medisinske senter

Sommerjobb innen pleie

Sykepleier, helsefagarbeider, og sykepleier- og legestudenter

 

Om tjenestested

Sandefjord medisinske senter er ett nytt senter som åpnet i januar 2017. Senteret består av 3 sengeposter, Rehabilitering/ korttid, intermediær / ØHD og Lindrende / korttid. Det er flere aktiviteter knyttet til senteret, som legevakt, friskliv sentral, etc.

Enhetene har mye kompetanse og gir aktive behandlinger, og er opptatt av faglig og god kvalitet i arbeidsoppgavene som utføres.

1. etg Rehabiltering/Korttid består av 18 senger. Pasienter som innlegges på rehabiliteringsenheten kommer hovedsakelig fra sykehus. Hovedgruppen er pasienter med skade/sykdommer i sentralnervesystemet og ortopediske pasienter. Enkelte har også tilleggs diagnoser som må behandles før utskrivelse. Det er pasienter som er avhengig av et heldøgnstilbud og som ikke kan utskrives direkte til hjemmet fra sykehuset. Pasienter innlegges også, etter søknad om rehabiliterings-/korttidsopphold, direkte fra hjemmet.

2. etg Intermediær/ØHD består av 22 senger. Pasienter som innlegges her har et økt behov for mer avansert behandling, enn det kommunene tidligere har kunnet tilby. Til intermediæravdelingen kommer pasienter fra sykehuset, som har fått en diagnose, behandling er igangsatt og pasienten trenger flere liggedøgn før utskrivelse. Intensjonen er at det skal være et kortvarig opphold før utskrivelse til hjemmet.

ØHD sengene er et tilbud til pasienter som er avklarte hos sin fastlege, og som trenger et kortvarig opphold, 3 - 5 døgn, for medisinsk behandling, som et alternativ til sykehusinnleggelse.

3. etg Lindrende/korttid består av 19 senger. Pasientene som blir innlagt her kommer i hovedsak fra sykehuset. De blir lagt inn fordi de trenger heldøgnsomsorg etter ett sykehusopphold eller før en sykehusinnleggelse. Det er kreftpasienter, og andre pasienter som trenger lindrende behandling  som smertebehandling/kvalmebehandling eller annen medisinsk behandling. De fleste er her ett par uker, mens noen trenger å være her lengre.

 

Stillingsinformasjon

Sommervikariater i forbindelse med sommeravvikling i perioden 15. juni til ca 23. august

Arbeidsoppgaver

 • Helhetlige behandlinger, kliniske observasjoner og vurderinger av pasienters helsetilstand
 • Stell og oppfølging av inneliggende pasienter
 • Dokumentasjon og oppfølging
 • Jobbe tverrfaglig i samarbeid med lege, fysioterapeuter, ergoterapeuter, hjelpepleiere og andre faggrupper
 • Tett samarbeid med hjemmetjeneste, tjenestekontor og sykehuset

Kvalifikasjoner

 • utdannelse innenfor helsefag
 • Ha evne til å skaffe seg oversikt og jobbe strukturert
 • Gode kommunikasjon- samarbeidsevner
 • Gode datakunnskaper
 • Ha evne til å skape gode relasjoner.
 • Må tåle/like høyt arbeidspress
 • Bidra aktivt til et godt arbeidsmiljø
 • Behersker godt norsk, skriftlig og muntlig
 • Må ha helserelatert praksis

Egnethet for stillingen vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Gode kollegaer i ett positivt og godt arbeidsmiljø
 • Høyt faglig fokus – godt fagmiljø
 • God opplæring

Du må kunne arbeide minimum 4 uker for å bli vurdert som sommervikar. Oppgi i søknaden perioden du kan jobbe.

Lønn

Stillingen er plassert i kommunens lønnsregulativ i henhold til gjeldende tariffavtale. Som ansatt er du medlem av Sandefjord kommunale pensjonskasse. Sandefjord kommune har en av markedets beste pensjonsordninger og betaler inn over 10 % av den enkeltes bruttolønn. Den ansatte trekkes 2 % i pensjonsinnskudd.

Andre opplysninger

Kommunen følger offentlighetsloven § 25 ved eventuell offentliggjøring av søkerliste. Du skal ikke sende inn vitnemål og attester. Ta med kopier av disse til et eventuelt intervju.

For stillinger der det er krav om politiattest, må godkjent attest fremvises før ansettelse.

 

Del på:

Jobbtype:

Engasjement

Heltid/Deltid:

Ved behov

Arbeidstid:

Skift / turnus / arbeidstidsordning

Søknadsfrist:

15.03.2020

Tiltredelse:

15.06.2020

Arbeidssted:

Sandefjord medisinske senter

Kontaktpersoner:

Enhetsleder Gunn Heidi Schrøder

mob: 948 23 900

Enhetsleder Inge anders Mortensen

mob: 409 14 945

Enhetsleder May Lisbeth G Graff

tlf: 33 41 99 49

mob: 482 75 276

Adresse: