Sandefjord kommune Legetjenester - helsetjenester og legevakt

Faslegehjemmel

Lege Annen etasje legesenter DA

Sandefjord by er en stor kommune ved Vestfoldkysten med 62.000 innbyggere. Det er kort vei til andre destinasjoner, med ferge til Sverige, tog på  Vestfoldbanen, og fly fra Sandefjord lufthavn Torp. Vi har et aktivt kultur- og idrettsliv. Kommunen har en velorganisert helseetat, med kompetent hjemmesykepleie som følger pasientforløp-metodikk, godt utviklet helsesøstertjeneste, kommunalt psykisk helsetilbud, frisklivssentral og eget lærings- og mestringssenter. Vi har kommunal legevakt med daglegevakt, med lege tilstede 24/7. Vi har per i dag 49 fastleger fordelt på 15 legesentra. Gjennomsnittlig listelengde er 1200. Median virketid er 12 år som vitner om god trivsel og kontinuitet. Vi har et velfungerende Allmennlegeutvalg og tillitsvalgtapparat.

 

Ledig fastlegehjemmel ved Annen etasje legesenter DA i Sandefjord sentrum

Adr: Hegnasletta 5, 3217 Sandefjord

Kontaktperson: Ingunn Krohn Olsen, tlf: 980 10 174

 

Annen etasje legesenter er en 5-legepraksis som er organisert som et DA med like eierandeler. Godt etablert praksis i bygning med apotek og tannlege. Gratis parkeringsplass for ansatte. 2 timers gratis parkering for pasienter. Infodoc Plenario journalsystem. 3,4 årsverk helsesekretærer som er særdeles dyktige og stabile. Nylig ombygging av lokaler for større venterom og ekstra laboratorierom. Alt utstyr for moderne allmennpraksis. Listetak 1400.

 

For stillingen gjelder:

 • Inngåelse i legesenterets internavtale
 • Kommunal allmennlegeoppgave inntil 7,5 t/uke
 • Deltakelse i kommunal legevakt

 

Kvalifikasjoner:

 • Spesialist i allmennmedisin, eller under spesialisering i allmennmedisin med minimum gjennomført norsk turnustjeneste
 • Svært gode norsk-kunnskaper
 • Gode ferdigheter i kommunikasjon og samhandling
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

 

Vi søker lege som i tillegg til ovenstående kvalifikasjoner, har:

 • Særlig interesse for allmennmedisin, både som fastlege og i kommunal allmennlegetjeneste
 • Evne til å jobbe selvstendig, men også be om råd når det er nødvendig
 • God evne til å se sin rolle som en del av et større helsevesen
 • Interesse og evne for drift av privat legesenter

 

Kun søkere med referanser blir vurdert.

 

For spørsmål om stillingene og legetjenesten i kommunen for øvrig, kontakt overlege kliniske legetjenester Susanne Prøsch.

Del på:
Referansenr:
2018013212
Jobbtype:
Fast
Heltid/Deltid:
Heltid
Arbeidstid:
Dag
Søknadsfrist:
29.05.2018
Arbeidssted:
Sandefjord
Kontaktpersoner:
Susanne Monica Prøsch
Tilbake til toppen