Sandefjord kommune Nordås

Er du vår nye nattevakt?

Våken nattevakt

Om tjenestested

Vi yter i dag tjenester til 8 beboere bosatt i heldøgns bemannet bolig.

Stillingsinformasjon

Stillingsstørrelse: 3 ledige stillinger i størrelsesorden 60-80%
Stillingstype: Våken nattevakt
Stilling ledig fra: 01.06.18

Andre opplysninger: Stillingen er i turnus på natt, 35/5 t.u.med arbeid hver 3 helg.

Arbeidsoppgaver

Nattevakt har ansvar for å gi tjenester til flere beboere med sammensatte vansker og utfordrende atferd. 

 • Kunne håndtere og intervenere i situasjoner med utfordrende atferd
 • Håndtere epilepsi og ivareta beboers helsetilstand på natt.
 • Føre journal
 • Utføre praktiske oppgaver som renhold, rydding, regnskap og arkivering der IT er verktøyet.

Kvalifikasjoner

 • Helsefaglig utdanning på vidregående-skole nivå.
 • Ha erfaring fra arbeid som medfører situasjoner hvor en kan bli utsatt for fysisk og psykiske utageringer.
 • Erfaring fra å arbeide med mennesker med sammensatte funksjonshemminger av psykisk og fysisk art
 • Lyst og evne til å bidra praktisk og faglig i samarbeid med andre.
 • Kunne arbeide selvstendig og gi veiledning til kollegaer
 • Ha engasjement, humor, kreativitet og evne til å vise omsorg og empati
 • Da kommunikasjon er vesentlig i den daglige samhandlingen med bruker, må du beherske norsk muntlig og skriftlig.
 • Personlig egnethet tillegges stor vekt
 • Normalt god fysikk
 • Førerkort er en fordel
 • Dersom ikke kvalifiserte søkere vil særlig egnet personer uten formell utdanning kunne vurderes ansatt.

Vi tilbyr

 • Teamarbeid med fokus på kollegaveiledning og faglig veiledning fra interne og eksterne fagperson med spisskompetanse blant annet knyttet til utfordrende atferd.
 • Muligheter for å arbeide med faglig utvikling av tjenesten.
 • Deltagelse i faglige fora
 • Mange og varierte faglige utfordringer
 • Blide, hyggelige og faglig dyktige arbeidskollegaer og et meget godt arbeidsmiljø

Lønn

Stillingen er plassert i kommunens lønnsregulativ i henhold til gjeldende tariffavtale og i stillingskode 7077.

Som ansatt er du medlem av Sandefjord kommunale pensjonskasse. Sandefjord kommune har en av markedets beste pensjonsordninger og betaler inn over 10 % av den enkeltes bruttolønn. Den ansatte trekkes 2 % i pensjonsinnskudd.

Andre opplysninger

Gjensidig prøvetid er 6 måneder.
Kommunen følger offentlighetsloven § 25 ved eventuell offentliggjøring av søkerliste.
Du skal ikke sende inn vitnemål og attester. Ta med kopier av disse til et eventuelt intervju.

For stillinger der det er krav om politiattest, må godkjent attest fremvises før ansettelse.

Del på:
Referansenr:
2018010966
Fylke:
Vestfold
Jobbtype:
Fast
Heltid/Deltid:
Deltid
Arbeidstid:
Natt
Søknadsfrist:
09.05.2018
Tiltredelse:
01.06.2018
Arbeidssted:
Nordås
Kontaktpersoner:
Avdelingsleder Tine Dahl
mob: 932 61 071

Fagkoordinator Hanne-Gerd Nalum
mob: +47 98485023

Fagkoordinator Tone Helen Skjolden
mob: 468 49 305

Tilbake til toppen