Sandefjord kommune Familie og ung voksen - PHR

Er du vår nye medarbeider?

Psykisk helsearbeider

Om tjenestested

1. januar 2017 ble Sandefjord, Stokke og Andebu slått sammen til en kommune. Kommunens psykisk helse og rustjeneste har etter sammenslåingen vært igjennom en betydelig omorganisering.

Tjenesten er inndelt i 3 enheter:

 • Kortvarig psykisk helsehjelp
 • Psykisk helse og rus voksne
 • Psykisk helse og rus, familie og unge voksne.

Kommunens samlede psykisk helse og rustjeneste har totalt 65 ansatte.

Enhet PHR familie og ung voksen skal tilby tjenester til barn, familier, ungdommer og unge voksne i aldersgruppen 0-30 år som strever med psykiske utfordringer, rusproblematikk, atferdsvansker og samspillsutfordringer hvor bistand fra helsestasjonen, skolehelsetjenesten eller fastlege ikke er tilstrekkelig. Vi har fokus på forebygging, veiledning, undervisning, behandling og koordinering. Enheten er inndelt i 2 team: psykisk helseteam familie, barn og ungdom og psykisk helseteam unge voksne. Utlyst stilling er lagt til psykisk helseteam unge voksne som har målgruppe 18-30 år med utfordringer knytett til psykisk helse og rus. Teamet gir tilbud etter vedtak fra tjenestekontoret.

Enheten består i dag av 24 godt kvalifiserte medarbeidere med videreutdanning og er tverrfaglig sammensatt med sykepleiere, sosionomer, vernepleiere, barnevernspedagog, brukerkonsulent og psykologer.

Hovedbase for stillingen er Sandar Herredshus, bygg øst i Sandefjord. Det er også baser i Sentrumsbygget i Andebu og tidligere rådhus i Stokke.

Stillingsinformasjon

Stillingsstørrelse: 100 %
Stillingstype: Engasjement
Stilling ledig fra: dags dato til 31.12.18.

Arbeidsoppgaver

 • Individuell oppfølging og behandling av enkeltmennesker med utfordringer knyttet til psykisk helse og rus i enhetens målgruppe, primært aldersgruppen 18-30 år.
 • Tverrfaglig samarbeid med andre deler av hjelpeapparatet.
 • Koordinering.
 • Pårørendearbeid.
 • Bidra i utviklingsarbeidet både faglig og på systemnivå.

Kvalifikasjoner og nødvendige personlige egenskaper

 • Krav om fullført 3-årig helse og/eller sosialfaglig utdannelse fra høgskole/universitet.
 • Ønskelig med videreutdanning rus og eller psykisk helse.
 • Omfattende erfaring innen fagfeltet psykisk helse og rus, og i arbeid med unge voksne.
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne.
 • Førerkort klasse B.
 • Relevante IKT kunnskaper.
 • Ønske om å være med og utvikle ny enhet med fokus på gode og nye behandlingsmetoder.
 • Evne til å skape gode relasjoner.
 • Evne til å jobbe selvstendig og kunne prioritere ved behov.
 • Evne og interesse for tverrfaglig samarbeid.
 • Evne til å være engasjert og løsningsfokusert.
 • Evne til å arbeide strukturert, planmessig og resultatorientert.
 • Er fleksibel i forhold til arbeidstid og arbeidssted.

Det vil bli lagt vekt på at enhetens ansatte har komplimenterende erfaring og kompetanse, og personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Vi tilbyr

 • Spennende utviklingsmuligheter i et tverrfaglig miljø.
 • Faglig varierte og utfordrende oppgaver.
 • Dyktige og engasjerte kollegaer.
 • Være med på å utforme og prege ny retning og tjenestetilbud til ny kommune.
 • Arbeid i et trivelig miljø.
 • Veiledning.
 • Fleksitidsordning.
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger.

Lønn

Stillingen er plassert i kommunens lønnsregulativ i henhold til gjeldende tariffavtale.

Som ansatt er du medlem av Sandefjord kommunale pensjonskasse. Sandefjord kommune har en av markedets beste pensjonsordninger og betaler inn over 10 % av den enkeltes bruttolønn. Den ansatte trekkes 2 % i pensjonsinnskudd.

Andre opplysninger

Gjensidig prøvetid er 6 måneder.
Kommunen følger offentlighetsloven § 25 ved eventuell offentliggjøring av søkerliste.
Du skal ikke sende inn vitnemål og attester. Ta med kopier av disse til et eventuelt intervju.

For stillinger der det er krav om politiattest, må godkjent attest fremvises før ansettelse.

Del på:
Referansenr:
2018004868
Jobbtype:
Engasjement
Heltid/Deltid:
Heltid
Arbeidstid:
Dag
Søknadsfrist:
27.03.2018
Tiltredelse:
snarest
Arbeidssted:
Sandefjord
Kontaktpersoner:
Enhetsleder Wenche Møgster
mob: 924 16 859

Fagkoordinator Frøydis Tveita
mob: +47 904 01 393

Tilbake til toppen