Sandefjord kommune Ekeberg TBFF

Bolig og Avlastning

Ekstrahjelp og sommervikarer

Om tjenestested

Seksjon Bolig aktivitet og avlastning består av fire enheter, der Bolig, og avlastning er en av disse.

Vi søker etter sommervikarer og ringevikarer til 6 avdelinger i enheten. Peer Gyntsvei, enetiltak, og samlokaliserte boliger, Eikelunden, Frydenberg og BPA, Saturnusvei og Mobakken, Teksleåsen og Hauanskogen,  Ekeberg og Vildal, og Sjeggerødveien.

Vi søker deg som ønsker å gjøre en forskjell og som vil være en god bidragsyter for våre tjenestemottakere. Vi ønsker oss en kollega som bidrar til å nå felles mål og deltar i et godt arbeidsmiljø.

Arbeidet vil bestå i å utføre daglige rutiner på hver avdeling, og sørge for at beboerne føler seg ivaretatt samt at de har en innholdsrik hverdag. Med beboeren i fokus etterstreber vi å tilrettelegge miljøet på en slik måte at vi fremmer interesser, deltakelse, og mestring.  Vi arbeider for å forebygge isolasjon og motivere til utvikling. Dette gjøres i tett samarbeid med pårørende, skole / arbeid, og andre eksterne samarbeidspartnere.

De som ansettes vil være viktige bidragsytere for å fremme målrettet miljøarbeid i hver avdeling.  Et krav før ansettelse vil være signert taushetserklæring, gyldig politiattest samt gjennomført vår obligatoriske kurspakke:

*Kompetansehevende tiltak i tjenesten for personer med utviklingshemming, KS. ( https//kurs.kommit.no/auth/saml/login.php)

* Mangfold og Muligheter http://kurs.helsekompetanse.no/sor 

-Arbeid i andres hjem.

-Utfordrende adferd.

-Inkludering og deltakelse.

 

Lønn

Stillingen er plassert i kommunens lønnsregulativ i henhold til gjeldende tariffavtale og i stillingskode .

Som ansatt er du medlem av Sandefjord kommunale pensjonskasse. Sandefjord kommune har en av markedets beste pensjonsordninger og betaler inn over 10 % av den enkeltes bruttolønn. Den ansatte trekkes 2 % i pensjonsinnskudd.

Andre opplysninger

Gjensidig prøvetid er 6 måneder.
Kommunen følger offentlighetsloven § 25 ved eventuell offentliggjøring av søkerliste.
Du skal ikke sende inn vitnemål og attester. Ta med kopier av disse til et eventuelt intervju.

For stillinger der det er krav om politiattest, må godkjent attest fremvises før ansettelse.

Del på:
Referansenr:
2018003364
Fylke:
Vestfold
Jobbtype:
Vikariat
Heltid/Deltid:
Ved behov
Arbeidstid:
Skift / turnus / arbeidstidsordning
Søknadsfrist:
30.03.2018
Tiltredelse:
Etter avtale
Kontaktpersoner:
Avdelingsleder Sjeggerødveien Hilde Iversen
mob: +47 918 65 034

Avdelingsleder Eikelunden/ Frydenberg Lena Sundklakk Madsen
mob: +47 482 75 232

Avdelingsleder Peer Gyntsvei Toril Auby
mob: +47 908 50 864

Avdelingsleder Saturnusvei/ Mobakken Jane Egeli
mob: +47 997 22 090

Avdelingsleder Teksleåsen/Hauanskogen Nina Kvål
mob: +47 409 08 999

Avdelingsleder Vindal/ Ekeberg Viktoria Macleod
mob: +47 481 11 641

Tilbake til toppen