Sandefjord kommune PPT

Ledig stilling ved PP-tjenesten i Sandefjord

PP-rådgiver i PP-tjenesten

Om tjenestested

PP-tjenesten i nye Sandefjord kommune skal betjene tre tidligere kommuner. Tjenesten har i dag 22 stillingshjemler. Det er ledig en nyopprettet fast stilling som pp-rådgiver. 

Stillingsinformasjon

 • Pedagogisk psykologisk rådgiver, 100% fast stilling. Tiltredelse fra 01.03.18 eller etter avtale.

Arbeidsoppgaver for pp-rådgiver

 • Samarbeide med barnehager, skoler og foreldre for at barn og unge med særskilte behov skal få utviklingsmuligheter og økt læringsutbytte.
 • Hjelpe barnehager og skoler med kompetanse- og organisasjonsutvikling slik at de er bedre i stand til å inkludere det enkelte barn i fellesskapet.
 • Delta på drøftingsmøter for å bidra til forebyggende innsats og helsefremmende arbeid i kommunen.
 • Arbeide med utredning og rådgivning.
 • Utarbeide sakkyndige vurderinger med utgangspunkt i Barnehageloven og Opplæringslova.

I tillegg til gjeldende arbeidsoppgaver som PP - rådgiver vil psykologer ha særlig ansvar for å:

 • Arbeide med utredning og rådgivning for henviste barn og unge med psykiske vansker som hindrer god utvikling/opplæring.
 • Utvikle PP-tjenestens kompetanse og arbeid med psykologfaglige tema.
 • Ansvar for henvisning til, og samarbeid med, 2.-linjetjenesten.

Kvalifikasjoner

 • Embetseksamen i psykologi, hovedfag/mastergrad innen pedagogisk-psykologisk rådgivning eller hovedfag/mastergrad i spesialpedagogikk.
 • Utredningskompetanse.
 • Det er en fordel med erfaring fra arbeid i PP-tjeneste.
 • Det er ønskelig at du har erfaring fra arbeid i skole og/eller barnehage.

Vi søker deg som

 • Vil bidra til at barn og unge får utnyttet sitt potensiale til læring.
 • Er nytenkende og resultatorientert.
 • Har evne til å arbeide selvstendig.
 • Har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.
 • Er positiv, fleksibel og lojal.

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • Spennende nyorganisering av kommunens PP-tjeneste i forbindelse med etablering av storkommunen Sandefjord.
 • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver i et faglig inspirerende miljø.
 • Mulighet for kompetanseheving og faglig utvikling.
 • Opplæringsplan for nytilsatte.

Lønn

Stillingen er plassert i kommunens lønnsregulativ i henhold til gjeldende tariffavtale.

Som ansatt er du medlem av Sandefjord kommunale pensjonskasse. Sandefjord kommune har en av markedets beste pensjonsordninger og betaler inn over 10 % av den enkeltes bruttolønn. Den ansatte trekkes 2 % i pensjonsinnskudd. Psykologer lønnes etter stillingskode 8470 i kap. 5 i HTA.

Andre opplysninger

Du skal ikke sende inn vitnemål og attester. Ta med kopier av disse til et eventuelt intervju. I henhold til opplæringslovens § 10-9 må politiattest leveres før tiltredelse. Søker må kunne disponere egen bil i arbeidet. Gjensidig prøvetid er 6 måneder. Kommunen følger offentlighetsloven § 25 ved eventuell offentliggjøring av søkerliste.

Del på:
Referansenr:
2018000401
Jobbtype:
Fast
Heltid/Deltid:
Heltid
Arbeidstid:
Dag
Søknadsfrist:
23.01.2018
Tiltredelse:
01.03.2018
Arbeidssted:
Sandefjord
Kontaktpersoner:
Trude Nystad
tlf: +47 33416642
mob: +47 91694754

Tilbake til toppen