Sandefjord kommune Kommunalområdet Oppvekst og kunnskap

Ønsker du å jobbe med barn med spesielle behov?

Ledig støttepedagogstillinger - 150 % - Midlertidig - 01.01.18-30.06.18

Sandefjord kommune har ledige stillinger som støttepedagog ved Haukerød barnehage og opplæringssenter, Frydenberg barnehage og ressurssenter, Svartås barnehage og Sandefjord åpen barnehage, avdeling sentrum.

Haukerød barnehage er en veldrevet barnehage med plass til 40 barn i alderen 1 – 6 år fordelt på 3 avdelinger. Barnehagen ligger i et rolig boligområde med lett tilgang til store friområder og Runarskogen, som benyttes til turer og uteaktiviteter. Barnehagen er tilrettelagt for barn med ulike og sammensatte behov og har støtteressurser fast tilknyttet barnehagen og har tett samarbeid og oppfølging fra ulike faginstanser innenfor helsesektoren, SIV og Habiliteringstjenesten i Vestfold.

Svartås barnehage er en barnehage med plass til 48 barn i alderen 1-6 år som er fordelt på tre avdelinger. En avdeling for barn i aldreren 1-3 år og to avdelinger for barn i alderen 3-6 år. Barnehagens satsingsområder er språklig bevissthet, de yngste barna og god tilknytning, barn i bevegelse og realfag. Barnehagen har også i flere år hatt sosial kompetanse som innsatsområde og jobber med programmet "steg for steg". Barnehagen har en flott utelekeplass som er ny og spennende og barna er mye ute.

Sandefjord åpen barnehage, avdeling sentrum er et gratis tilbud til alle småbarnsfamilier bosatt i Sandefjord kommune. Barnehagen er en del av sentrum familiesenter. Det er ingen påmelding og alle kan bruke åpen barnehage slik det passer innen åpningstiden. Barnehagen holder åpen mandag, tirsdag og fredag mellom klokken 8.30 og 14.00. I åpen barnehage deltar barn og foreldre sammen i lek og aktiviteter. Personalet i åpen barnehage består av styrer, pedagogisk leder og fagarbeider.

Frydenberg barnehage er en av 23 kommunale barnehager. Barnehagen ligger i Stokke sentrum, med nærhet til jernbane, bibliotek og fine turområder. Barnehagens visjon er "Med barna i sentrum". Det er ca. 81 barn i barnehagen. Åpningstiden er fra 7.00-16.30. Barnehagen har flere avdelinger for barn fra 0-6 år; et småbarnshus med to avdelinger, et storbarnshus med ulike funksjonsrom og en forsterket avdeling for barn med ulike hjelpebehov. Aldersinndelingen i avdelingene kan variere fra år til år avhengig av hvilke barn som har opphold.

Stillingsinformasjon

Stillingsstørrelse: 150 % fordelt på 4 barnehager.
Stillingstype: Midlertidig stilling
Stilling ledig fra: Snarest

Det er ønskelig at det oppgis ønsket stillingsstørrelse.  

Arbeidsoppgaver

 • Støttepedagogen skal ta initiativ og være en igangsetter og pådriver i det spesialpedagogiske arbeidet.
 • Støttepedagogen har ansvar for utarbeidelse og gjennomføring av individuell utviklingsplan, i samarbeid med pedagogisk leder og styrer.
 • Støttepedagogen skal delta i samarbeidet rundt IP.
 • Støttepedagogen skal i samarbeid med pedagogisk leder sørge for at innholdet i IUP blir kjent for hele personalet og sikre at arbeidet med barnet blir hensiktsmessig fordelt.
 • Støttepedagogen skal gjennomføre tiltak i samarbeid med det øvrige personalet, og sammen med pedagogisk leder sørge for at alle på avdelingen har den informasjonen og kunnskap de har behov for.
 • Støttepedagogen skal se barnet i en helhetlig sammenheng og samtidig sikre at barn med spesielle behov blir ivaretatt i barnehagens planer.
 • Støttepedagogen  skal være faglig oppdatert i forhold til barns utvikling på alle områder og på det spesifikke barnets behov.
 • Støttepedagogen skal, i samarbeid med pedagogisk leder, samarbeide med foreldrene rundt et helhetlig tilbud til barnet.
 • Støttepedagogen skal, etter behov og i samarbeid med det øvrige personalet, observere, vurdere, planlegge og tilrettelegge for systematisk arbeid i forhold til alle barn i barnehagen.Støttepedagogen skal skaffe seg oversikt over det spesialpedagogiske feltet i kommunen og kjenne til aktuelle rutiner rundt det spesialpedagogiske arbeidet.
 • Støttepedagogen skal sette seg inn i Rammeplan og barnehagens årsplan og utarbeide tiltak ut fra dette.

 

Veiledningsansvar

Støttepedagoggen har veiledningsansvar overfor det øvrige personalet i barnehagen når det gjelder barn med spesielle behov og/eller nedsatt funksjonsevne. Veiledningsplilkten innebærer:

 • Å være en god rollemodell som synliggjør metoder og faglig tenkning rundt barnet
 • Hverdagslig veiledning i situasjoner som oppstår rundt barnet

 

Kvalifikasjoner

 • Godkjent utdanning som barnehagelærer eller annen høgskoleutdanning som gir barnefaglig og pedagogisk kompetanse
 • Ønskelig med erfaring fra arbeid som barnehagelærer/støttepedagog
 • Ønskelig med kompetanse og/eller erfaring med alternativ og supplerende kommunikasjon
 • Ønskelig med kompetanse og/eller erfaring med barn med atferdsproblematikk
 • Evne til å skape god struktur og oversikt for barna
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Gode norskkunnskaper, skriftlig og muntlig
 • Grunnleggende dataferdigheter

Personlig egnethet vektlegges

Da stillingen er fordelt mellom flere barnehager kreves det at den som ansettes har førerkort og disponerer bil.

Vi tilbyr

 • Spennende faglige utfordringer i et faglig og godt arbeidsmiljø
 • Felles plan for kompetanseheving
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger

 

Lønn

Stillingen er plassert i kommunens lønnsregulativ i henhold til gjeldende tariffavtale og i stillingskode <6709>.

Som ansatt er du medlem av Sandefjord kommunale pensjonskasse. Sandefjord kommune har en av markedets beste pensjonsordninger og betaler inn over 10 % av den enkeltes bruttolønn. Den ansatte trekkes 2 % i pensjonsinnskudd.

 

Andre opplysninger

Gjensidig prøvetid er 6 måneder.
Kommunen følger offentlighetsloven § 25 ved eventuell offentliggjøring av søkerliste.
Du skal ikke sende inn vitnemål og attester. Ta med kopier av disse til et eventuelt intervju.

For stillinger der det er krav om politiattest, må godkjent attest fremvises før ansettelse.

Del på:
Referansenr:
2017025254
Jobbtype:
Engasjement
Heltid/Deltid:
Heltid
Arbeidstid:
Dag
Søknadsfrist:
24.01.2018
Tiltredelse:
snarest
Arbeidssted:
Styrket tilbud
Kontaktpersoner:
June Malene Jensen
mob: +47 92686943

Tilbake til toppen