Sandefjord kommune Sandefjord medisinske senter

Legehuset AS i Sandefjord – ledig fastlegehjemmel

Sandefjord by ligger pent til ved Vestfold-kysten, og etter sammenslåing med Andebu og Stokke, har vi blitt en stor kommune med 62.000 innbyggere. Vi har et aktivt kultur- og idrettsliv. Det er kort vei til andre destinasjoner, med ferge til Sverige, tog på Vestfoldbanen, og fly fra Sandefjord lufthavn Torp. Vi har full barnehagedekning, internasjonal grunnskole og VGS. Det er betydelig tilflytting til kommunen.

Kommunen har en velorganisert helseetat, med kompetent hjemmesykepleie som følger pasientforløp-metodikk, godt utviklet helsesøstertjeneste, kommunalt psykisk helsetilbud, frisklivsentral og eget lærings- og mestringssenter. Vi har kommunal legevakt med daglegevakt, lege tilstede 24/7. Vi har per i dag 48 fastleger fordelt på 15 legesentra. Gjennomsnittlig listelengde er 1200. Det er et solid fastlegekorps med median arbeidslengde på 13 år. Godt organisert allmennlegeutvalg med faste møter 4 ggr i året, i tillegg til frivillig møtearena med tillitsvalgt en gang i måneden. Det er god tilgang til legespesialister i kommunen og i fylket.

 

 1. Ledig fastlegehjemmel ved Legehuset i Sandefjord sentrum
  Adr: Prinsensgt 3, 3210 Sandefjord
  Kontaktperson: Dag Myhrer, tlf: 95 26 73 33

 

Legehuset Sandefjord er et meget sentralt beliggende to-legesenter, organisert som et AS med like eierandeler. CGM Allmenn journalsystem og Melin betalingssystem.  Godt innarbeidede rutiner hos velutdannet, stabilt personale tilsvarende 2 årsverk. Innehaver har hatt stabil liste omkring 1700 pasienter uten fravær i praksis på 30 år. Gjensidig fraværsdekning med praksiskollega gjennom 17 år og som er spesialist i allmenmedisin. Han er også godkjent veileder for utdanningskandidater i allmenmedisin. Lokale veiledningsgrupper for utdanningskandidater. Pt ingen kommunale oppgaver. Moderne utstyr for allmennpraksis, og mulighet for overta et UL-apparat. På sikt kan nåværende 2-legepraksis bli utvidet med 1-2 nye kollegaer.

 

For stillingen gjelder:

 • Inngåelse i legesenterets internavtale
 • Deltakelse i kommunal legevakt

 

Kvalifikasjoner:

 • Spesialist i allmennmedisin, eller under spesialisering i allmennmedisin (være ferdig med LIS1 ved tidspunkt for planlagt oppstart i hjemmel), eller være godkjent allmennlege med refusjonsrett fra Helfo
 • Svært gode norsk-kunnskaper
 • Gode ferdigheter i kommunikasjon og samhandling
 • God kjennskap til norsk helsevesen og erfaring fra primærhelsetjenesten i Norge som lege
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

 

Vi søker lege som i tillegg til ovenstående kvalifikasjoner, har:

 • Særlig interesse for allmennmedisin, både som fastlege og i kommunal allmennlegetjeneste
 • Evne til å jobbe selvstendig, men også be om råd når det er nødvendig
 • God evne til å se sin rolle som en del av et større helsevesen
 • Interesse og evne for drift av privat legesenter

 

Kun søknader med dokumentasjon på refusjonsrett fra Helfo og med referanser blir vurdert.

 

For spørsmål om stillingene og legetjenesten i kommunen for øvrig, kontakt overlege Legevakt og legetjenester Susanne Prøsch

Del på:
Referansenr:
2017019251
Jobbtype:
Fast
Heltid/Deltid:
Heltid
Arbeidstid:
Dag
Søknadsfrist:
26.10.2017
Arbeidssted:
Sandefjord
Kontaktpersoner:
Susanne Prøsch
mob: +47 91890093

Tilbake til toppen