Sandefjord kommune Familie og ung voksen - PHR

Er du vår nye kommunepsykolog?

Ledig stilling - psykolog/psykologspesialist - 100 % - PHR Familie og ung voksen

Om tjenestested

 1. januar i år ble Sandefjord, Stokke og Andebu slått sammen til en kommune. Kommunens psykisk helse og rustjeneste har etter sammenslåingen vært igjennom en betydelig omorganisering.

Tjenesten deles nå inn i 3 enheter:

 • Kortvarig psykisk helsehjelp
 • Psykisk helse og rus voksne
 • Psykisk helse og rus, familie og unge voksne.

Kommunens samlede Psykisk helse og rustjeneste har totalt 65 ansatte. Utlyst stilling er lagt til enhet Psykisk helse og rus familie og ung voksen. Enheten skal tilby tjenester til barn, familier, ungdommer og unge voksne i aldersgruppen 0-30 år som strever med psykiske utfordringer, rusproblematikk, atferdsvansker og samspillsutfordringer hvor bistand fra helsestasjonen, skolehelsetjenesten eller fastlege ikke er tilstrekkelig. Vi har fokus på forebygging, veiledning, undervisning, behandling og koordinering.

Enhet psykisk helse- og rustjeneste voksne består i dag av 24 godt kvalifiserte medarbeidere. Enheten er tverrfaglig sammensatt med sykepleiere, sosionomer, vernepleiere, brukerkonsulent og psykolog. Hovedbase er Sandar Herredshus, bygg øst i Sandefjord og Søeberg 3 etg. Det er også baser i Sentrumsbygget i Andebu og tidligere rådhus i Stokke.

Stillingsinformasjon

Stillingsstørrelse: 100 %
Stillingstype: Fast, dagtid.
Stilling ledig fra: Dags dato, ansettelse etter avtale.

Arbeidsoppgaver

 • Kliniske oppgaver med hovedfokus på målgruppen 13-30 år. Forebygging, støttesamtaler, behandling, foreldreveiledning og gruppetilbud.  
 • Veiledning til enkeltansatte og grupper i enheten og til andre enheter og samarbeidende instanser.
 • Endrings- og utviklingsarbeid.
 • Kompetanseheving/undervisning.
 • Tverrfaglig samarbeid internt i kommunen og med eksterne samarbeidspartnere.
 • Nært samarbeid med kommunepsykolog internt i enheten og øvrige psykologer for de to andre enhetene i PHR for å utvikle en helhetlig tjeneste og et godt tilbud i kommunen.

Kvalifikasjoner

 • Autorisert psykolog/psykologspesialist
 • Klinisk erfaring fra arbeid med aktuell målgruppe, ungdom og unge voksne med utfordringer knyttet til rus og psykisk helse.
 • Relevante IKT kunnskaper.
 • Veilederkompetanse, både individuelt og i gruppe.

Nødvendige personlige egenskaper:

 • Evne til å skape gode relasjoner.
 • Evne til å jobbe selvstendig og kunne prioritere ved behov.
 • Evne og interesse for tverrfaglig samarbeid.
 • Evne til å være engasjert og løsningsfokusert.
 • Evne til å arbeide strukturert, planmessig og resultatorientert.

Vi tilbyr

 • Spennende utviklingsmuligheter i et tverrfaglig miljø.
 • Faglig varierte og utfordrende oppgaver.
 • Dyktige og engasjerte kollegaer.
 • Samarbeid med øvrige kommunepsykologer i tjenesten.
 • Være med på å utforme og prege ny retning og tjenestetilbud i ny kommune.
 • Deltakelse i psykolognettverk i Vestfold.

Lønn

Stillingen er plassert i kommunens lønnsregulativ i henhold til gjeldende tariffavtale.

Som ansatt er du medlem av Sandefjord kommunale pensjonskasse. Sandefjord kommune har en av markedets beste pensjonsordninger og betaler inn over 10 % av den enkeltes bruttolønn. Den ansatte trekkes 2 % i pensjonsinnskudd. Lønn etter avtale.

Andre opplysninger

Gjensidig prøvetid er 6 måneder.
Kommunen følger offentlighetsloven § 25 ved eventuell offentliggjøring av søkerliste.
Du skal ikke sende inn vitnemål og attester. Ta med kopier av disse til et eventuelt intervju.

For stillinger der det er krav om politiattest, må godkjent attest fremvises før ansettelse.

Del på:
Referansenr:
2017018756
Jobbtype:
Fast
Heltid/Deltid:
Heltid
Arbeidstid:
Dag
Søknadsfrist:
26.10.2017
Tiltredelse:
Snarest
Arbeidssted:
Sandefjord Kommune
Kontaktpersoner:
Wenche Møgster
mob: 924 16 859

Tilbake til toppen